PORTAL RASMI

TABUNG PEMBANGUNAN MASJID DAN AMAL JARIAH JOHOR

Sumber Pendapatan TPMJ

Kutipan Penyelaras & Penggerak

Mereka yang ditauliahkan oleh secara rasmi oleh JAINJ

Kutipan Derma

Derma orang ramai secara tunai / Cek / CDM & Dana hibah bank

Kutipan Melalui Sistem Aplikasi

Aplikasi E-Wallet Boost Tabung Pembangunan Masjid Amal Jariah Johor

Kutipan Potongan Gaji

Kaedah Potongan Gaji Tabung Pembangunan Masjid Dan Amal Jariah Johor Bagi Sektor Awam Dan Swasta

Kaedah Menderma

Derma Dalam Talian

Derma 'one-Off'

Merupakan satu inisiatif sumbangan secara “one-off” bagi orang ramai yang mahu menghulurkan sumbangan

Derma Secara Bulanan

Sumbangan bulanan adalah sumbangan melalui kaedah potongan gaji penjawat Awam atau Swasta

Untuk Hebahan

Buletin & Info Terkini

Hubungi Kami

Hakcipta Unit Tabung Pembangunan Masjid Dan Amal Jariah Johor